Обман на весах (UKR)

Можливі методи шахрайства на автомобільних вагах та як цьому запобігти.

 Сучасні електронні автомобільні ваги складаються з  платформи, яка опирається на фундамент, тензодатчиків(аналогових або цифрових), на які спирається платформа і які перетворюють силу навантаження в електричний сигнал, електронної вимірювальної частини (термінал, комутаційні пристрої, кабелі), прикладного програмного забезпечення та цілого ряду додаткових пристроїв( комп’ютера, принтера, додаткового дисплея, світлофорів, шлагбаумів, тощо).

Фактично це вже не просто вимірювальні прилади, а високотехнологічні і технічно складні вимірювальні комплекси, які інтегровані в інформаційно – облікові бази підприємств і відіграють важливу роль в їхньому бізнесі.

Але, на жаль, на ряду з великою кількістю прикладів успішного використання автомобільних ваг, нам відомі і приклади некоректної роботи ваг та обману споживачів при роботі на таких вагах.

Звичайно, частину таких випадків можна зарахувати до технічних недоліків ваг низької якості або  порушень правил експлуатування низькокваліфікованим персоналом, але не поодинокі приклади і зловживань при зважуванні на вагах, які спричинені свідомим втручанням в конструкцію ваг чи в їхнє програмне забезпечення.

Фахівці нашого підприємства класифікують три напрямки «діяльності» шахраїв, в залежності від їхньої «кваліфікації» і «креативності»:

  1. Втручання у механічну частину (влаштування упорів, підкладок, свідоме забруднення або неочищення зазорів, тощо).

  2. Втручання в електронну вимірювальну частину.

  3. Втручання в програмне забезпечення.

1. Втручання в механічну частину ваг.

Це найстаріший і найпримітивніший спосіб, який легко перевірити і унеможливити простими контрольними операціями, нормальним сервісом або хоча б регулярними оглядами та контрольними перевірками показів ваг. Тому ми детально не зупиняємось на цьому способі шахрайства.

2. Втручання в електронну вимірювальну частину ваг.

2.1 Найбільш поширеною схемою зловживання при зважуванні на вагах є втручання в електронну  частину ваг, а саме в покази аналогових тензодатчиків.

2.1.1 Використання простої аналогової схеми (паралельно з’єднанні всі тензодатчики ваги)  має наступні слабкі ланки:

Через те, що сам тензодатчик та 18 м кабель, що йде від кожного датчика до комутаційного пристрою не захищені і знаходяться під платформою в прямому доступі для користувача ( див. рис.1 і рис. 2), в ці кабелі можуть вмонтувати радіокерований резистор, який, за командою «оператора» змінює  загальний опір тензодатчиків і, «відповідно»- покази ваги.

2.1.2 Запобігання: Рецептом запобігання є захист від доступу до кабелів та опломбування всіх точок доступу, професійний електромонтаж, та кваліфікований регулярний  контрольний огляд ваг. Також ускладнює шахрайське втручання в цю ланку- використання цифрових тензодатчиків, або розміщення АЦП перетворювачів в платформі біля тензодатчиків.

2.1.3 Приклади захисту.

У вагах виробництва  НВП «Техноваги»  тензодатчик конструктивно захищений від стороннього втручання, а кабельні траси проходять по платформі в металевих трубах (див. рис 3 і рис. 4), що повністю виключає можливість механічного доступу до датчика чи кабелю. Довжина кабелю, який проходить по металевій трубі від тензодатчика до блоку комутації та захисту становить 9 метрів, що  виключає вплив будь-яких зовнішніх факторів (електромагнітне поле, температура і т.д.).

2.2. Втручання в незахищені клемні коробки.

2.2.1 Використання  клемних коробок з регульованими резисторами  для вирівнювання показів аналогових тензодатчиків полегшує можливості змінювати покази ваги, якщо доступ до цих коробок  не опломбований і  є  легким. Тобто, будь-хто може хоч кожного дня відкрити дану коробку  змінити покази «в плюс чи мінус».

2.2.2 Рецепти захисту: Опломбовувати клемні коробки, або відмовитись від їхнього використання.

2.2.3 У вагах виробництва  НВП «Техноваги» не використовується клемні коробки з регульованими резисторами, а  встановлені нержавіючі електронні блоки захисту, АЦП перетворення і комутації з закритим доступом для користувача шляхом їх опломбовування, що повністю виключає стороннє втручання. Некоректна зміна напруги сигналу тензодатчика фіксується ваговим терміналом «Техноваги» як  помилка, що  унеможливлює використання сторонніх засобів втручання в схемі вимірювання .

2.3 Втручання у центральний кабель з аналоговим сигналом.

2.3.1 Незахищений кабель з аналоговим сумарним сигналом, що йде від платформи до вагового терміналу  може пошкоджуватись, або підлягати втручанню, а його довжина (більше 15 м) спричиняє зміну показів від  «просідання напруги»  і, особливо, від впливу температури. При пошкодженні кабелю, навіть появі тріщини, в середину попадає волога і покази ваги починають змінюватись хаотично. Цей кабель є слабкою ланкою аналогових схем вимірювання як по надійності так і по ризиках втручання.

2.3.2. Рецепти захисту:

Застосовувати цифрові схеми вимірювання або цифрові тензодатчики і передавати центральним кабелем тільки цифровий сигнал.

2.3.3.У вагах виробництва  НВП «Техноваги»   від платформи (блоків вимірювання, захисту і комутації) до вагового терміналу і операторської в пластиковій трубі прокладається цифровий кабель «вита пара» та іде цифровий сигнал, який можна передавати на відстань до 1000 метрів, при цьому виключаються будь-які втручання та зовнішні впливи.

3. Втручання в  програмне забезпечення  і свідоме спотворення даних користувачем.

3.1. Якщо вимірювальна програма термінала або комп’ютерна програма обробки даних не достатньо захищені, то існує можливість втручання в їхню роботу і , відповідно, змінювати покази ваг не залежно яка схема вимірювання аналогова чи цифрова використовується.

Це може бути зроблено у спосіб від некоректного градуювання (калібрування) характеристик до більш вишуканих адаптивних алгоритмів, які дуже важко виявити.

3.2 Шляхами захисту є використання перевірених версій програмного забезпечення, постійний контроль та  ідентифікація номерів інстальованих версій програм та заблокований доступ ( бажано як апаратний так і програмний)  несанкціонованого втручання.

3.3 У вагових терміналах виробництва  НВП «Техноваги» доступ до програмного забезпечення блокується і опломбовується, на дисплеї  постійно , висвітлюється та ідентифікується номер версії програмного забезпечення, який повинен відповідати версії вказаній у Сертифікаті перевірки типу ваги. Крім того програмне забезпечення НВП «Техноваги» захищене багаторівневими паролями, а спеціальний алгоритм фіксує в незалежній «секретній» пам’яті всі втручання, розблокування і процедури проведених змін  у тому числі і тих, які проводились сервісною службою.

Друзі натискайте на кнопку subscribe у правому верхньому куті даної сторінки і отримуйте корисні практичні поради, які або збагатять ваш кругозір, або з’економлять вам мільйони!!!